PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Dũng

Địa chỉ Số 135 tỉnh lộ 854 khóm Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TÂN

Địa chỉ Ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỰU

Địa chỉ Ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỰU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Chiến

Địa chỉ Ấp An Thuận, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Thị Chiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ AN HIỆP

Địa chỉ Ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ AN HIỆP bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Hồng Hải

Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Voi khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Hồng Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Vinh Hiển

Địa chỉ 232 – ẤP TÂN THUẬN, xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Vinh Hiển bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ