TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THẠNH TRUNG – YS. Lê Thị Kim Chi

Địa chỉ Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THẠNH TRUNG – YS. Lê Thị Kim Chi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ Ô LONG VĨ – YS. Đoàn Trọng Kỳ

Địa chỉ ấp Long An, xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ Ô LONG VĨ – YS. Đoàn Trọng Kỳ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ ĐỨC – YS. Lý Thanh Tùng

Địa chỉ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ ĐỨC – YS. Lý Thanh Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHÚ – YS. Nguyễn Hồng Sang

Địa chỉ Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHÚ – YS. Nguyễn Hồng Sang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐÀO HỮU CẢNH – YS. Lê Văn Xum

Địa chỉ ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐÀO HỮU CẢNH – YS. Lê Văn Xum bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH HÒA – YS. Lương Dậu Tắc

Địa chỉ Ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH HÒA – YS. Lương Dậu Tắc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH CHÁNH – YS. Nguyễn Văn Khuây

Địa chỉ Ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH CHÁNH – YS. Nguyễn Văn Khuây bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH LONG – YS. Châu Văn Khái

Địa chỉ Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH LONG – YS. Châu Văn Khái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MỸ – YS. Nguyễn Phước Gởi

Địa chỉ Ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MỸ – YS. Nguyễn Phước Gởi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ – YS. Phạm Hữu Lễ

Địa chỉ Ấp Bình Đức, xã Bình Phú, Huyện Châu Phú, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ – YS. Phạm Hữu Lễ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ