TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HÒA – BS. Nguyễn Thị Bé Năm

Địa chỉ Ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HÒA – BS. Nguyễn Thị Bé Năm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG THỌ – BS. Thạch Thị Hòa Hiệp

Địa chỉ Ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG THỌ – BS. Thạch Thị Hòa Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VINH KIM – BS. Lâm Thị Tuyết Nhung

Địa chỉ Ấp Chà Và, xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VINH KIM – BS. Lâm Thị Tuyết Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KIM HÒA – BS. Huỳnh Văn Thanh

Địa chỉ -, xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KIM HÒA – BS. Huỳnh Văn Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HÒA – BS. Tô Minh Châu

Địa chỉ Ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HÒA – BS. Tô Minh Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG BẮC – BS. Võ Thị Thành

Địa chỉ Ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG BẮC – BS. Võ Thị Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG NAM – BS. Nguyễn Văn Tiếp

Địa chỉ Ấp tư, xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG NAM – BS. Nguyễn Văn Tiếp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP HÒA – BS. Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ Ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP HÒA – BS. Nguyễn Văn Tấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP MỸ ĐÔNG – BS. Trần Công Thành

Địa chỉ Ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP MỸ ĐÔNG – BS. Trần Công Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP MỸ TÂY – BS. Thạch Văn Hóa

Địa chỉ Ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP MỸ TÂY – BS. Thạch Văn Hóa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ