TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH PHÚ – BS. Phạm Văn Tây

Địa chỉ Ấp III, xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH PHÚ – BS. Phạm Văn Tây bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ THÔNG HÒA – BS. Nguyễn Trường Cang

Địa chỉ Ấp ô chích, xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THÔNG HÒA – BS. Nguyễn Trường Cang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỚI – BS. Lê Minh Hưởng

Địa chỉ Ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỚI – BS. Lê Minh Hưởng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHONG PHÚ – BS. Phan Thanh Sơn

Địa chỉ -, xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHONG PHÚ – BS. Phan Thanh Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHONG THẠNH – BS. Phạm Văn Náo

Địa chỉ Ấp 2, xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHONG THẠNH – BS. Phạm Văn Náo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM NGÃI – BS. Huỳnh Văn Đực

Địa chỉ Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM NGÃI – BS. Huỳnh Văn Đực bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TÂN – BS. Lâm Sol

Địa chỉ Âp Chông Nô 3, xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TÂN – BS. Lâm Sol bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA ÂN – BS. Đoàn Văn Mười Hai

Địa chỉ Ấp trà kháo, xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÒA ÂN – BS. Đoàn Văn Mười Hai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CẦU KÈ – BS. Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ Khóm 5, thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CẦU KÈ – BS. Nguyễn Thị Yến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ TÂN – BS. Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ Ấp An Trại, xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ TÂN – BS. Nguyễn Văn Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ