TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH – BS. Nguyễn Thị Thanh Chương

Địa chỉ Ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH – BS. Nguyễn Thị Thanh Chương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NHỊ LONG PHÚ – BS. Trương Thị Chính

Địa chỉ Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NHỊ LONG PHÚ – BS. Trương Thị Chính bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG THẠNH – BS. Sơn My

Địa chỉ Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG THẠNH – BS. Sơn My bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HUYỀN HỘI – BS. Phạm Hồng Hoa

Địa chỉ Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HUYỀN HỘI – BS. Phạm Hồng Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ CẨM – BS. Nguyễn Văn Bổn

Địa chỉ Số 4, xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ CẨM – BS. Nguyễn Văn Bổn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHÚC – BS. Trịnh Hoàng Oanh

Địa chỉ Ấp tân Định, xã Đại Phúc, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHÚC – BS. Trịnh Hoàng Oanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC – BS. Trần Hưng Lợi

Địa chỉ Ấp Long Hòa, xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC – BS. Trần Hưng Lợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC MỸ – BS. Cao Thị Tốt

Địa chỉ Ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC MỸ – BS. Cao Thị Tốt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÀNG LONG – BS. Châu Văn Đời

Địa chỉ Khóm 3, thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÀNG LONG – BS. Châu Văn Đời bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ AN TRƯỜNG – BS. Phùng Văn Quới

Địa chỉ Ấp 7A, xã An Trường, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ AN TRƯỜNG – BS. Phùng Văn Quới bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ