PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG TRẦN LINH GIANG – BS. Trần Linh Giang

Địa chỉ Thôn 3, xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG TRẦN LINH GIANG – BS. Trần Linh Giang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BẢO AN – BS. Trần Quốc Huề

Địa chỉ Thôn 1 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BẢO AN – BS. Trần Quốc Huề bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

CƠ SỞTIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG MAI HOA – ĐD. Nguyễn Thị Minh Hoa

Địa chỉ Thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về CƠ SỞTIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG MAI HOA – ĐD. Nguyễn Thị Minh Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP MAI HOA – BS. Trần Trùng Điệp

Địa chỉ -, xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP MAI HOA – BS. Trần Trùng Điệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM MAI HOA – KTV. Nguyễn Văn Ngọc

Địa chỉ -, xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM MAI HOA – KTV. Nguyễn Văn Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

phòng khám nội tổng hợp ĐỨC TRỌNG – BS. Lê Hồng Tư

Địa chỉ Tân Lý, xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về phòng khám nội tổng hợp ĐỨC TRỌNG – BS. Lê Hồng Tư bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BÌNH PHƯƠNG – BS. Dương Thanh Bình

Địa chỉ Xóm Mới, xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BÌNH PHƯƠNG – BS. Dương Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ