TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG

Địa chỉ thôn đầu cầu, xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG

Địa chỉ Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THANH

Địa chỉ Thôn Bản Luông 2, xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG PHONG

Địa chỉ Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG PHONG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUANG THUẬN

Địa chỉ Thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUANG THUẬN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VŨ MUỘN

Địa chỉ Thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VŨ MUỘN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ QUÂN BÌNH

Địa chỉ Thôn Nà Lẹng, xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ QUÂN BÌNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN

Địa chỉ Thôn Còi Mò, xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Địa chỉ PHỐ CHÍNH, thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH

Địa chỉ thôn chi quảng a, xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ