TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ TÂN – BS. Y Sỹ Đỗ Thị Thanh Thủy

Địa chỉ -, xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ TÂN – BS. Y Sỹ Đỗ Thị Thanh Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ SƠN – BS. Y Sỹ Bùi Trọng Toàn

Địa chỉ Thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ SƠN – BS. Y Sỹ Bùi Trọng Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ BUI – BS. Trung Thị Nam

Địa chỉ Thôn 4, xã Trà Bui, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ BUI – BS. Trung Thị Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nhiệm

Địa chỉ -, thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nhiệm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ ĐÔNG – BS. Trần Xuân Bình

Địa chỉ Thôn 7, xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ ĐÔNG – BS. Trần Xuân Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP & NHI KHOA – BS. Phan Thị Lan

Địa chỉ Tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP & NHI KHOA – BS. Phan Thị Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC TRÀ MY – BS. Phạm Thanh Bình

Địa chỉ -, thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC TRÀ MY – BS. Phạm Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRÀ GIÁP – BS. Phạm Thị Diên

Địa chỉ Thôn 3, xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRÀ GIÁP – BS. Phạm Thị Diên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ NÚ – BS. Nhs Lê Thị Phương Thảo

Địa chỉ Thôn 3 Xã Trà Nú, xã Trà Nú, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ NÚ – BS. Nhs Lê Thị Phương Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ GIANG – BS. Nông Thị Phúc

Địa chỉ Thôn 2, xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ GIANG – BS. Nông Thị Phúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ