Trạm y tế xã Vĩnh An

Địa chỉ Ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Vĩnh An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa

Địa chỉ Ấp Vĩnh Đức Đông, xã Vĩnh Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA TRI

Địa chỉ Khu phố 6, thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA TRI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Xuân

Địa chỉ Ấp TÂN THANH 2, xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Thủy

Địa chỉ Ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Phước Tuy

Địa chỉ Ấp Phước Thạnh, xã Phước Tuy,, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Phước Tuy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Hưng

Địa chỉ Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tân Mỹ

Địa chỉ Ấp Tân Quý, xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tân Mỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Mỹ Thạnh

Địa chỉ Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Mỹ Thạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Phú Lễ

Địa chỉ Ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Phú Lễ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ