Phòng khám Nội tổng hợp – BS. VÕ THANH SANG

Địa chỉ Số 14, ấp Ninh Thạnh, Ninh Qưới A, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. VÕ THANH SANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. TRẦN TẤN LỰC

Địa chỉ Đường Bùi Thị Trường – Khu Trung tâm thương mại, TT Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. TRẦN TẤN LỰC bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. TRẦN THỊ KIM TƯƠI

Địa chỉ Ấp Kinh Xáng, Lộc Ninh, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. TRẦN THỊ KIM TƯƠI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BÈO

Địa chỉ Ấp Đầu Sấu Đông, Lộc Ninh, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BÈO bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THỊ MỸ HẠNH

Địa chỉ Trung tâm Thương mại, TT Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THỊ MỸ HẠNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt Việt Mỹ – BS. PHAN THÀNH NHÂN

Địa chỉ Số 39, đường Nguyễn Thị Minh Khai, ấp Nội Ô, TT Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt Việt Mỹ – BS. PHAN THÀNH NHÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRỊNH NGỌC CHÍNH

Địa chỉ Số 09, đường Nguyễn Thị Minh Khai, ấp Nội Ô, TT Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRỊNH NGỌC CHÍNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BỌT

Địa chỉ Số 248 – Ấp Ninh Thạnh, Ninh Qưới A, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BỌT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BÈO

Địa chỉ Số 184 – Ấp Kênh Xáng, Lộc Ninh, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN BÈO bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DIỆP THANH SƠN

Địa chỉ Số 263 Ấp Ninh Phước, Ninh Qưới A, Hồng Dân, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DIỆP THANH SƠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ