Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. DANH SƠN

Địa chỉ Ấp Thị trấn B, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. DANH SƠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. SƠN THÀNH THÁI

Địa chỉ Số 212 – Ấp B, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp & Siêu âm – BS. SƠN THÀNH THÁI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THANH TÙNG

Địa chỉ Ấp Bình Minh, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THANH TÙNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. ĐỖ THANH HẢI

Địa chỉ Quốc lộ 1A, Ấp thị trấn A1, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. ĐỖ THANH HẢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN NHÂN

Địa chỉ Số 12 – Quốc lộ 1A – Ấp A1, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN NHÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. LÂM CHÍ ÚT

Địa chỉ Số 09 – Ấp 17, Vĩnh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. LÂM CHÍ ÚT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. CHÂU MINH SANG

Địa chỉ Số 121 – Ấp Thị trấn A, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. CHÂU MINH SANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TĂNG PHƯƠNG THANH

Địa chỉ Ấp B, TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TĂNG PHƯƠNG THANH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRẦN VŨ HỒNG

Địa chỉ Số 323A – Đường Lộ Mới – Ấp 15, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRẦN VŨ HỒNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ