Phòng khám Đa khoa khu vực Nguyễn Huệ

Địa chỉ Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Nguyễn Huệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Rị

Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Rị

Địa chỉ Nà Rị, Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Rị bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Ngân

Địa chỉ -, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Ngân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lê Đình Việt

Địa chỉ -, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lê Đình Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đỗ Thị Tuyến

Địa chỉ Nà Vẩu, Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đỗ Thị Tuyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Công

Địa chỉ -, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Công bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Vũ Bá

Địa chỉ -, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Vũ Bá bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ -, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ