Khoa Khám bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ 122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Địa chỉ 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Gia Đình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Cơ xương khớp – BS. Lâm Thanh Hồng

Địa chỉ 125 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Cơ xương khớp – BS. Lâm Thanh Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Cơ xương khớp – BS. Linh

Địa chỉ 36 Lương Ngọc Quyến, Phước Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Cơ xương khớp – BS. Linh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ Đà Nẵng - Cơ sở 1

Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ Đà Nẵng – Cơ sở 1

Địa chỉ 19 Trưng Nữ Vương, -, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ Đà Nẵng – Cơ sở 1 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Đa khoa Âu Cơ - Phú Thọ

Phòng khám Đa khoa Âu Cơ – Phú Thọ

Địa chỉ 111 Hải Phòng, An Khê, Hải Châu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Âu Cơ – Phú Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ