Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Vũ Thị Đan

Địa chỉ Thanh Sơn, Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Vũ Thị Đan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Đỗ Minh Phú

Địa chỉ Thôn Chí Cường, Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Đỗ Minh Phú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – BS. Lê Văn Thư

Địa chỉ -, Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – BS. Lê Văn Thư bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lại Đỗ Tiến

Địa chỉ Thôn Hương Đạm, Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Lại Đỗ Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ