Hình ảnh Phòng khám Tai mũi họng - BS. Trần Xuân Sơn

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Xuân Sơn

Địa chỉ 68 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Xuân Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh

Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh

Địa chỉ Số 1 Ngõ 13, Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa KHHGĐ Marie Stopes Hà Tĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Quang Ngọc

Địa chỉ Số 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trần Quang Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Da liễu - BS. Trần Văn Trung

Phòng khám Da liễu – BS. Trần Văn Trung

Địa chỉ Số 102A Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Trần Văn Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Thị Hà

Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Lê Thị Hà

Địa chỉ Số 554 Hà Huy Tập, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – ThS.BS. Lê Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG - ThS.BS. Nguyễn Hà Nam

Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG – ThS.BS. Nguyễn Hà Nam

Địa chỉ Ngõ 2 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt NAM RĂNG – ThS.BS. Nguyễn Hà Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Minh

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Thanh Minh

Địa chỉ Khối 5, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Thanh Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Lê Hữu Lân

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Hữu Lân

Địa chỉ Số 32 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lê Hữu Lân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ