Phòng khám Đa khoa khu vực Sóc Hà

Địa chỉ Sóc Hà, Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Sóc Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Giàng

Địa chỉ Phù Ngọc, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Giàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa khu vực Nặm Nhũng

Địa chỉ Lũng Nặm, Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Nặm Nhũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa khu vực Tổng Cọt

Địa chỉ Tổng Cọt, Tổng Cọt, Hà Quảng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Tổng Cọt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ