Phòng khám Đa khoa khu vực Bằng Ca

Địa chỉ Lý Quốc, Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Bằng Ca bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ