Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DƯƠNG HỮU TÍN

Địa chỉ Số 124, Quốc lộ 1A, ấp I, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DƯƠNG HỮU TÍN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Địa chỉ Số 08, ấp Khúc Tréo B, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt Sài Gòn – BS. LÊ VIẾT TIẾN

Địa chỉ Số 114, Quốc lộ 1A, TT Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt Sài Gòn – BS. LÊ VIẾT TIẾN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Kiến An

Phòng khám Đa khoa Kiến An

Địa chỉ Số 423, QLIA, ấp 1, TT Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Kiến An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DƯƠNG THANH TUẤN

Địa chỉ Số 273 – Ấp 2, TT Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. DƯƠNG THANH TUẤN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. MAI DIỄM PHƯƠNG

Địa chỉ Số 128, ấp 5, TT Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. MAI DIỄM PHƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. ĐƯỜNG VĂN VÀNG

Địa chỉ Số 927 – Ấp 2, TT Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. ĐƯỜNG VĂN VÀNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ