Trạm Y tế xã Suối Đá

Địa chỉ Ấp Phước Lợi 1, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Suối Đá bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Thủy

Địa chỉ 737 Ấp Phước Tân 2, Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Kim Khánh

Địa chỉ tổ 1, Khu phố 1, TT Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Kim Khánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Y tế Nông trường cao su Bến Củi

Địa chỉ ấp 3, Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Y tế Nông trường cao su Bến Củi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Y tế Nông trường cao su Cầu Khởi

Địa chỉ ấp Khởi Hà, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Y tế Nông trường cao su Cầu Khởi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Thị Kim Hạnh

Địa chỉ tổ 9, ấp Tân Định, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Thị Kim Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Ngọc Thanh

Địa chỉ 252, âp A1, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Ngọc Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ