Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) – BS. Đỗ Thị Dung Phụng

Địa chỉ Mễ Xá II – xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều, Quảng Ninh, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) – BS. Đỗ Thị Dung Phụng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Nguyễn Anh Dũng

Địa chỉ 207 Đường Hoàng Thạch, Vĩnh Tuy 2, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Nguyễn Anh Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Vũ Thị Tính

Địa chỉ Tổ 5, Khu Vĩnh Xuân, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Vũ Thị Tính bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ