Phòng Khám Đa Khoa Nhật Lệ – BS.ThS. Trần Tiến Hùng

Địa chỉ Đường Võ Thị Sáu, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa Nhật Lệ – BS.ThS. Trần Tiến Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đức

Địa chỉ 45 Quang Diệu, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phóng Khám Nội Tổng Hợp

Địa chỉ Tiểu khu 10, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phóng Khám Nội Tổng Hợp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đa Khoa An Đức

Địa chỉ 125 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa An Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Da Liễu – BS. Vũ Việt Hưng

Địa chỉ -, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Da Liễu – BS. Vũ Việt Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đông Y Lê Hà

Địa chỉ 396 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đông Y Lê Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đông Y Trần Nam Định

Địa chỉ 9 Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đông Y Trần Nam Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đa Khoa Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Địa chỉ Tổ dân phố 4, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Chữa Bệnh Đông Y Gia Truyền

Địa chỉ 95 Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Chữa Bệnh Đông Y Gia Truyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Đông Y Chí Thanh

Địa chỉ 17 Tôn Thất Thuyết, Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đông Y Chí Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ