Phòng khám Nội tổng hợp – BS. BÙI VĂN TOÀN

Địa chỉ Ấp Thành Thưởng, An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. BÙI VĂN TOÀN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp An Phước – BS. DIỆP MINH THI

Địa chỉ Ấp Lung Chim, Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp An Phước – BS. DIỆP MINH THI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. VƯU KHỐI YỀU

Địa chỉ Ấp Bờ Cảng, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. VƯU KHỐI YỀU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. LÊ KIM LOAN

Địa chỉ Ấp Diêm Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. LÊ KIM LOAN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt Sài Gòn – BS. NGUYỄN VĂN ĐIỀU

Địa chỉ C19, Trung tâm thương mại, đường Phan Ngọc Hiển, ấp 3, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt Sài Gòn – BS. NGUYỄN VĂN ĐIỀU bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRẦN TUẤN KIỆT

Địa chỉ Ấp Bửu II, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRẦN TUẤN KIỆT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TĂNG TRỌNG THỦY

Địa chỉ Ấp Bờ Cảng, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TĂNG TRỌNG THỦY bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRƯƠNG HOÀNG THẢO

Địa chỉ Ấp 4, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. TRƯƠNG HOÀNG THẢO bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN THANH TÂM

Địa chỉ Số 412, ấp Diêm Điền, Diêm Điền, Đông Hải, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN THANH TÂM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ