Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Địa chỉ Thôn Phượng Hùng 1, Chi Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ khu phố Tây Cốc, Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Minh Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Phạm Xuân Vinh

Địa chỉ khu hành chính đầu lô, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Phạm Xuân Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Vũ Xuân Kiểm

Địa chỉ -, Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Vũ Xuân Kiểm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp 268 – BS. Nguyễn Thế Dũng

Địa chỉ Thôn 8, Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp 268 – BS. Nguyễn Thế Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Giang Long

Địa chỉ Khu Đầu Lô, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Giang Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa & Siêu âm – BS. Phan Quốc Hưng

Địa chỉ Khu Tân Tiến, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa & Siêu âm – BS. Phan Quốc Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Nội tổng hợp Đồng Phúc – BS. Hạ Đình Trọng

Địa chỉ Số nhà 47, phố Đồng Tâm, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Nội tổng hợp Đồng Phúc – BS. Hạ Đình Trọng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ