Cơ sở dịch vụ làm răng giả – KTV. Tạ Quốc Chi

Địa chỉ Tổ dân phố 2, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – KTV. Tạ Quốc Chi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ