Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs

Địa chỉ -, xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sá Tổng – YS. Lò Văn Dương

Địa chỉ -, xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sá Tổng – YS. Lò Văn Dương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Luông – YS. Đỗ Thị Toán

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Luông, xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Luông – YS. Đỗ Thị Toán bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Sam Mứn – YS. Phạm Thị Thương

Địa chỉ Trung tâm xã Sam Mứn, xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Sam Mứn – YS. Phạm Thị Thương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Nưa – YS. Phạm Thị Hoàn

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Nưa, xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Nưa – YS. Phạm Thị Hoàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Si Pa Phìn – Ys. Đặng Giang Nam

Địa chỉ -, xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Si Pa Phìn – Ys. Đặng Giang Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Xương – YS. Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Xương, xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Xương – YS. Nguyễn Thị Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ SÍN CHẢI – YS. Lầu A Lử

Địa chỉ -, xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SÍN CHẢI – YS. Lầu A Lử bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Yên – YS. Lường Văn Đôi

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Yên, xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Yên – YS. Lường Văn Đôi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ -, xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ