Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Diệp

Địa chỉ Thôn Hiệp An, Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Diệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Thái Thị Ngọc An

Địa chỉ Thôn 1, Đak Pơ, Đăk Pơ, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Thái Thị Ngọc An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Võ Xuân Thành

Địa chỉ Thôn 2, Đak Pơ, Đăk Pơ, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Võ Xuân Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ