Phòng Khám Đa Khoa

Địa chỉ Tỉnh Lộ 609, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Đa Khoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ