Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đào Văn Tịnh

Địa chỉ Tổ DP 6, TT Chứ Sê, Chư Sê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đào Văn Tịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp Cheo Reo – BS. Nguyễn Văn Oan

Địa chỉ 20 Đường 17/3, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Cheo Reo – BS. Nguyễn Văn Oan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ