Cơ sở dịch vụ làm răng giả Toàn Ngãi – YS. Tạ Thị Ngãi

Địa chỉ Đường Phan Đình Phùng, Khu phố 2, TT Phúc Hòa, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả Toàn Ngãi – YS. Tạ Thị Ngãi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tiến Quân

Địa chỉ 128 Hùng Vương, -, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Tiến Quân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thanh Hải

Địa chỉ 14 Lê Lợi, TT Phúc Hòa, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thanh Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Khương Đức Dục

Địa chỉ Thị Trấn Ia Ly, -, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Khương Đức Dục bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Duy Toàn

Địa chỉ Khối phố 3, TT Phúc Hòa, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đào Duy Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Trà

Địa chỉ Thôn 3, Ia Nhin, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Trà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lý Minh Thái

Địa chỉ 128 Hùng Vương, -, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lý Minh Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Xuân Phấn

Địa chỉ Thôn 1, Ia Nhin, Chư Păh, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Xuân Phấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ