Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Ma Thị Ba

Địa chỉ tổ 1, TT Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Ma Thị Ba bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lèng Thị Nha

Địa chỉ Trung Tâm, Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lèng Thị Nha bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Đình Thời

Địa chỉ tổ 7, TT Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Đình Thời bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ