Phòng khám Sản phụ khoa – BS. NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

Địa chỉ Ấp Đông Thuận, Đông Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. TRẦN ÁNH TUYẾT

Địa chỉ Số 269 tỉnh lộ 925, TT Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. TRẦN ÁNH TUYẾT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. NGUYỄN VĂN BA

Địa chỉ Ấp Thuận Hưng, TT Ngã Bảy, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. NGUYỄN VĂN BA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THANH LIÊM

Địa chỉ Số 03 ấp Phước Thuận, TT Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. LÊ THANH LIÊM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. ĐINH VĂN NHIỆT

Địa chỉ Ấp Phú Hòa, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. ĐINH VĂN NHIỆT bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN KIM NGỢI

Địa chỉ Ấp Phú Nhơn, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN KIM NGỢI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. HUỲNH CÔNG TÂM

Địa chỉ TT Mái Dầm, TT Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. HUỲNH CÔNG TÂM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ