Phòng khám Da liễu – BS. Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ Số 214 Xô Viết nghệ Tĩnh, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS. Nguyễn Thị Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Phan Anh Đức

Địa chỉ Khối 6, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – BS. Phan Anh Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Can Lộc

Địa chỉ -, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Can Lộc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ