Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bùi Trương Hồng

Địa chỉ 2447 Đại lộ Hùng Vương, Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bùi Trương Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Dương Thị Mỹ Lam Điệp

Địa chỉ 2063 Hùng Vương, Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Dương Thị Mỹ Lam Điệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ kính thuốc số 1 Cam Ranh – ĐD. Đào Thị Đông

Địa chỉ 132 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Lộc Trường, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ kính thuốc số 1 Cam Ranh – ĐD. Đào Thị Đông bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Phục hồi chức năng – BS. Trần Thị Như Ngọc

Địa chỉ Công ty Cổ phần Suối khoáng Cam Ranh – Cầu 2, Quốc lộ 1, Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Phục hồi chức năng – BS. Trần Thị Như Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Đặng Thị Kim Hòa

Địa chỉ 203 Phạm Văn Đồng, Thuận Thành, Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Đặng Thị Kim Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Địa chỉ 2011 Hùng Vương, TDP Thuận Lộc, Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Phan Thanh Nam

Địa chỉ 169 Lê Hồng Phong, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Phan Thanh Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ