Hình ảnh Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm

Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm

Địa chỉ -, Thị trấn Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Cam An Nam

Phòng khám Đa khoa Cam An Nam

Địa chỉ Thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Cam An Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Bá Tùng

Địa chỉ Bsĩ Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Nguyễn Bá Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Lê Thành Chung

Địa chỉ 210 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Lê Thành Chung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Răng hàm mặt Mỹ - BS.CKI. Lê Thanh

Phòng khám Răng hàm mặt Mỹ – BS.CKI. Lê Thanh

Địa chỉ Thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt Mỹ – BS.CKI. Lê Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Hữu Nhi

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Hữu Nhi

Địa chỉ 300 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Hữu Nhi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Đoan Trang

Địa chỉ Tổ dân phố Bãi Giếng Trung, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Đoan Trang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Nguyễn Công Xanh

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Nguyễn Công Xanh

Địa chỉ 300 Trường Chinh, Tổ dân phố Yên Hòa 1, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Nguyễn Công Xanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ