Avatar Phòng khám Đa khoa Tín Đức - Cẩm Giàng

Phòng khám Đa khoa Tín Đức – Cẩm Giàng

Địa chỉ Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Tín Đức – Cẩm Giàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phạm Minh Tú

Địa chỉ Thôn Văn Thai, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phạm Minh Tú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Bùi Thị Minh Hòa

Địa chỉ Thôn Tràng Kỹ, Tân Trưởng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Bùi Thị Minh Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh

Địa chỉ Số 18/N9 KP Thương mại DV Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Thị Lanh

Địa chỉ Thôn Lẻ, TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Thị Lanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ