Avatar Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thị Mỹ Hà

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Mỹ Hà

Địa chỉ H2-36 Bùi Quang Trinh, KDC An Phú, Phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Mỹ Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Cái Răng

Địa chỉ Trần Chiên, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Cái Răng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS.CKI. Lê Phước Dư

Địa chỉ 151/4 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS.CKI. Lê Phước Dư bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Lý Ngọc Mai

Địa chỉ 19/4 Ngô Quyền, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Lý Ngọc Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Lương Quốc Hùng

Địa chỉ KV Hưng Phú, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Lương Quốc Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Minh Nguyệt

Địa chỉ KV4, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Minh Nguyệt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Nguyễn Phương Ánh

Địa chỉ 323A, Đường Hàng Xoài, KV Yên Trung, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Nguyễn Phương Ánh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Thạch Thị Pho La

Địa chỉ D48 Đường số 56, KDC 586, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Thạch Thị Pho La bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ