TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI BÌNH – BS. Lâm Thuận Hiệp

Địa chỉ Khóm I, thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI BÌNH – BS. Lâm Thuận Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH LÂM – BS. Lý Tấn Tài

Địa chỉ ấp 3, xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH LÂM – BS. Lý Tấn Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN U MINH – BS. Trần Minh Trụ

Địa chỉ sỐ 26A KHÓM III, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN U MINH – BS. Trần Minh Trụ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỄN PHÍCH – BS. Trương Minh Trắng

Địa chỉ ấp 7, xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỄN PHÍCH – BS. Trương Minh Trắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y Tế Xã Tam Giang Tây – BS. Hứa Kiên Cường

Địa chỉ Chợ thủ B, xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y Tế Xã Tam Giang Tây – BS. Hứa Kiên Cường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

phòng khám tai mũi họng – BS. Võ Xuân Lan

Địa chỉ Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về phòng khám tai mũi họng – BS. Võ Xuân Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y Tế Xã Tân Ân – BS. Trần Minh Thảo

Địa chỉ Nhà Diệu, xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y Tế Xã Tân Ân – BS. Trần Minh Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm y tế xã tân ân tây – BS. Lê Thúy Kiều

Địa chỉ Duyên Hải, xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm y tế xã tân ân tây – BS. Lê Thúy Kiều bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – BS. Lê Minh Trí

Địa chỉ Số 60 Trần Hưng Đạo Khóm 7, phường 5, Thành Phố Cà Mau, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – BS. Lê Minh Trí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ