Phòng khám Ung bướu – BS. Lê Tiến Mãnh

Địa chỉ 18/5 Tỉnh lộ 918, Phường Bình Thủy, Bình Thuỷ, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ung bướu – BS. Lê Tiến Mãnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Triệu Ngọc Thúy

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Triệu Ngọc Thúy

Địa chỉ Số 2 Nguyễn Truyền Thanh, Phường Bình Thủy, Bình Thủy, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Triệu Ngọc Thúy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Huỳnh Quốc Oai

Địa chỉ 300/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Huỳnh Quốc Oai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Tuyết Mai

Địa chỉ SỐ 19 Lê Công Binh, Phường Trà An, Bình Thuỷ, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Tuyết Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Thanh Bình

Địa chỉ Số 54 Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Bình Thuỷ, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Thanh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Trương Kim Chi

Địa chỉ Số 5D, Khu vực 6, Phường Bình Thủy, Bình Thuỷ, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Trương Kim Chi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ