Phòng khám Đa khoa Hồng Hà – Lào Cai

Địa chỉ Thôn Vàng 1, Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Hà – Lào Cai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Huỳnh Trọng Tấn

Địa chỉ Số nhà 336, đường CMT8, TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKI. Huỳnh Trọng Tấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Xét nghiệm 277 – Phố Lu

Địa chỉ Số nhà 277 – Đường CMT8 – Thôn Phú Thịnh 1, TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Xét nghiệm 277 – Phố Lu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ