Phòng khám Nội tổng hợp – BS.La Thị Phấn

Địa chỉ Bắc Lanh Trang, Lục Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.La Thị Phấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Thị Thái

Địa chỉ Nà Lầu, Tú Trĩ, Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Thị Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ