Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Trần Thị Minh

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Trần Thị Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Đặng

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Đặng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hoàng Thị Tích

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hoàng Thị Tích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Mã Thị Hường

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Mã Thị Hường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Luân Thị Mai

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Luân Thị Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Thập

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hà Văn Thập bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng Hàm Mặt – BS. Bế Thị Trang

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng Hàm Mặt – BS. Bế Thị Trang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng Hàm Mặt – BS. Vũ Xuân Trường

Địa chỉ -, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng Hàm Mặt – BS. Vũ Xuân Trường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ