Nha khoa Hải Phúc – BS. Ngô Đức Mạnh

Địa chỉ SN 124, Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Nha khoa Hải Phúc – BS. Ngô Đức Mạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Nha khoa Quốc Hội – BS. Hà Văn Giáp

Địa chỉ SN 258 Nguyễn Huệ, -, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Nha khoa Quốc Hội – BS. Hà Văn Giáp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ