Nha khoa Việt Đức – BS. Nguyễn Thế Hạnh

Địa chỉ tổ 6, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Nha khoa Việt Đức – BS. Nguyễn Thế Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng Hà Nội – BS. Nguyễn Thị Oanh Nga

Địa chỉ tổ 10, Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng Hà Nội – BS. Nguyễn Thị Oanh Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ