Spa Thanh Hương

Địa chỉ 732 đường tỉnh 353, Hòa Nghĩa, Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Spa Thanh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ