Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định

Địa chỉ 20 Ngô Thời Nhiệm, Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh Viện Y học cổ truyền Bình Định

Bệnh Viện Y học cổ truyền Bình Định

Địa chỉ 20 Ngô Thời Nhiệm, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh Viện Y học cổ truyền Bình Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ