Hình ảnh Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Địa chỉ 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Châm cứu Trung ương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Châm cứu Trung Ương

Bệnh viện Châm cứu Trung Ương

Địa chỉ 49 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Châm cứu Trung Ương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ