Hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ 21 Quang Trung, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ 21 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc

Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc

Địa chỉ 38 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ