Hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng

Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng

Địa chỉ Tân An, Phường Tân Giang, TX Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng

Địa chỉ Tân Giang, Tân Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ