Hình ảnh Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng

Địa chỉ Đường Vạn Hoa, -, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng - Bệnh viện Điều dưỡng & Phục hồi chức năng - BS. Phạm Thị Hiến

Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng – Bệnh viện Điều dưỡng & Phục hồi chức năng – BS. Phạm Thị Hiến

Địa chỉ Số 83 Đường Vạn Sơn – Vạn Hoa – Vạn Hương, -, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng – Bệnh viện Điều dưỡng & Phục hồi chức năng – BS. Phạm Thị Hiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ