BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH – BS. Hoàng Văn Nghĩa

Địa chỉ Đường Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, Thành Phố Nam Định, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH – BS. Hoàng Văn Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ